Serbian (Latin)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

index

Kontaktirajte nas

Kontakt
Address:
Sremska 4
Bijeljina
76300
RS, BiH

El. pošta: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
Telephone: +387 55 244 500
Fax: +387 55 244 200
http://www.panaflex-mv.com

 

Broj posetilaca

Imamo 4 gostiju na mreži

Metalne savitljive harmonikaste cijevi

IZRADA

   1Metalne savitljive harmonikaste cijevi su nepropusne cijevi koje se izrađuju specijalnim postupkom hidrauličkog formovanja od tankostjenih, glatkih, u zaštitnoj atmosferi uzdužno zavarenih cijevi. One mogu imati rebra formirana u vidu zavojnice ili normalna na osu cijevi.

   Naše cijevi tip PN (Panaflex-N), PS (Panaflex-S), BN (Panaflex-BN) i BS (Panaflex-BS) imaju rebra normalna na osu cijevi. Metalne savitljive harmonikaste cijevi zahvaljujući obliku rebara imaju povećanu otpornost na djelovanje pritiska u radijalnom pravcu a manju u pravcu ose cijevi. Radi povećanja otpornpsti cijevi na djelovanje pritiska vrši se opletanje cijevi. Broj opleta, materijal opleta i karakteristika cijevi u zavisnosti od broja opleta su naznačene u daljem tekstu za svaki tip cijevi.

   Priključivanje metalnih savitljivih harmonikastih cijevi se izvodi prirubnicama, priključcima s navojem, cijevnim nastavcima itd. Spajanje priključaka sa cijevima se u zavisnosti od tipa cijevi i tipa materijala priključka izvodi zavarivanjem u zaštitnom gasu, tvrdim lemljenjem, lemljenjem srebrom i mehaničkim putem.


MATERIJAL  2

   Metalne savitljive cijevi obično rade u teškim eksploatacionim uslovima. One u poređenju s krutim cijevima imaju manju debljinu stijenke te zato moraju imati bolje antikorozivne osobine. Idealan materijal za izradu metalnih savitljivih cijevi bi morao imati:

 • sposobnost obrade plastičnom deformacijom
 • dobra svojstva čvrstoće
 • optimalnu termičku stabilnost
 • antikorozivne osobine
 • pouzdanost u radu


   U principu se teško može naći materijal koji bi idealno zadovoljio sve ove zahtjeve. Zbog toga mi koristimo kvalitetne materijale koji zadovoljavaju najveći broj zahtjeva koji se traže u praksi. Naši standardni materijali su naznačeni kod svakog tipa cijevi. Moguća je izrada cijevi i od drugih materijala, ali je to uslovljeno količinama.


primjenaPRIMJENA
 • apsorbovanje pomjeranja (kretanje jednog ili oba priključka cijevi su velike amplitude, a niske frekvencije)
 • apsorbovanje vibracija (kretanja su s malom amplitudom i visokom frekvencijom - apsorbovanje termičkih sirenja cevovoda
 • kompezovanje nesaosnosti krutih cjevovoda
 • apsorbovanje ugaonih pomjeranja

DEFINICIJE I OBJAŠNJENJA KARAKTERISTIKA CIJEVI

karakteristikeNazivni prečnik cijevi (DN)
U skladu sa ISO 6708 je brojna oznaka veličina koja je zajednička za sve komponente u cijevnom sistemu. Nazivni prečnik je prikladan okrugao broj za referente namjene i ne mora biti jednak stvarnom unutrašnjem prečniku cijevi.

Unutrašnji prečnik cijevi (d 1)
Odnosi  se na slobodni presjek cijevi u većini slučajeva je jednak nazivnom prečniku cijevi.

Spoljašnji prečnik cijevi :

Prečnik koji se dobija mjerenjem cijevi preko rebara kod neopletenih (d 2) odnosno preko opleta kod opletenih cijevi (d 3).

Broj opleta
Cijevi se opliću radi povećanja otpornosti na pritisak i radi zastite od mehaničkih ostećenja. Opletanje se izvodi sa jednim ili dva opleta. Cijevi namijenje za vakumske primjene se normalno ne opleću

Nazivna dužina (NL)
Dužina cijevi izmedu dvije fiksne tačke

Nazivni pritisak (NP ) ili radni pritisak
Maksimalni pritisak koje cijevi mogu izdržati u radu pri sobnoj temperaturi (20C°) i strujanjima fluida bez kolebanja pritiska i bez prisustva vibracija. Nazivni pritisak se utvrđuje kao četvrtina vrijednosti kidajućeg pritiska.

Ukoliko su cijevi izložene termičkim naprezanjima tj. ukoliko rade s temperaturama višim od sobne nazivni pritisak cijevi na ovim temperaturama (Pdop) je manji.

Pdop=NP x Kt

Minimalni radijus savijanja
Minimalni radijus krivine ose cijevi koji se dozvoljava u toku eksploatacije cijevi. Određuje se na osnovu mjerenja i računanja. U tabelama je dat dvojako: prvo statički za slucajeve samo jednog savijanja i drugo kao dinamički za visestruka savijanja u toku rada.

Radijus savijanja cijevi u radnom položaju mora biti veći ili jednak minimalnom radijusu savijanja datom u tabelama.

Radijus savijanja cijevi, takođe, bitno utiče na radni vijek cijevi. Povećanjem radijusa savijanja povećava se i radni vijek cijevi.

Masa cijevi
Data je u tabelama. Utvrđena je računskim putem i mjerenjima. Moguća su variranja u dozvoljenim granicama +-10%.

Maksimalna dozvoljena radna temperatura
Najniža od maksimalno dozvoljenih radnih temperatura nekog od sastavnih elemenara sklopa cijevi:

 • materijala cijevi
 • metode spajanja priključka i cijevi
 • materijala priključka
 • metode priključivanja itd.

Radne temperature za cijevi bez priključaka su date kod svakog tipa cijevi.


KONTROLA KVALITETA I ATESTI

kvalitetKontrola kvaliteta je od izuzetnog značaja posebno kada se ima u vidu specifičnost savitljivih cijevi kako u pogledu proizvodnje tako i u pogledu eksploatacije.

Kontrola materijala

Kvalitetni materijali su jedan od osnovnih faktora za proizvodnju kvalitetnih metalnih savitljivih harmonikastih cijevi. Stoga mi poklanjamo izuzetnu pažnju konstantnom snabdjevanju kvalitetnim materijalima od renomiranih evropskih proizvodaca. Svi materijali moraju biti snabdjeveni odgovarajućim certifikatima kao sto je certifikat u skladu s DIN 50049-3.1B. Bez obzira na to mi pri preuzimanju materijala imamo mogućnost da vršimo ispitivanja hemiskih i mehaničkih karakteristika, otpornosti na interkristalnu koroziju, itd.

Kontrola proizvodnog procesa

Značajna pažnja se pridaje kontroli tačnosti dimenzija i pažljivoj obradi materijala u procesu proizvodnje. Osnovni materijal od kojeg se cijevi izraduju u procesu hidrauličnog formovanja trpi znatna naprezanja, ali je ovo istovremeno i vrlo pouzdano testiranje materijala.

Ispitivanje nepropustivosti

ima za cilj da se provjeri zaptivenost cijevi. Ovo ispitivanje se može izvesti kao pneumatsko ili vakumsko.

Pneumatsko ispitivanje nepropusnosti se vrši vazduhom ili azotom pod vodom. Ispitivanje azotom je skuplje, a vrši se kod cijevi koje provode gasovite ili vrlo tečne medije. Prilikom ovih ispitivanja cijevi se podvrgavaju pritisku koji je jednak 10% radnog pritiska ili 2 bara minimalno.

Vakumsko ispitivanje se primjenjuje samo u posebnim slučajevima, jer ono znatno povećava cijenu cijevi pa stoga ono mora biti predmet posebnog dogovora.

Ispitivanje hidrauličnim pritiskom

Ovo ispitivanje se izvodi u svrhu provjere izradenih cijevi a može biti kao:

 • ispitivanje pod ispitnim hidrauličnim pritiskom ili
 • ispitivanje pod pneumatskim ispitnim pritiskom.

Ispitivanje pod ispitnim hidrauličnim pritiskom se izvodi na cijevima u statičnom i pravolinijskom položaju na sobnoj temperaturi. Ispitni pritisak iznosi 1,5 puta maksimalni dozvoljeni radni pritisak. Ispitni fluid, izuzev ako drugačije nije ugovoreno, je voda. Ispitni pritisak se održava dovoljno vremena da bi se omogućilo vizuelno ispitivanje svih spoljnih povrsina.

Ispitivanje pod pneumatskim ispitnim pritiskom se izvodi pod istim uslovima kao i prethodno s tom razlikom sto ispitni fluid nije tečan vec gasovit.

Pneumatsko ispitivanje je znatno opasnije od hidrauličkog zbog toga sto bilo koji prečnik cijevi prilikom ispitivanja u slucaju pucanja može prouzrokovati jaku eksploziju. Stoga se ono primjenjuje samo u izuzetnim slučajevima i uz poseban dogovor.

Atesti

Prijemne kontrole izvodimo ili mi ili stručnjaci specijaliziranih agencija zavisno od zahtjeva kupca. Zavisno od tipa primjene kontrole koja se ugovori izdaju se odgovarajuce potvrde kojima se potvrđuju izvrsena ispitivanja. Ove potvrde se izdaju u skladu s relevantnim standardima ISO 404 odnosno DIN 50049. Ukoliko se od strane kupca ne naznači željeni tip mi uobičajeno izdajemo potvrdu u skladu s DIN 50049-3.1B.


INSTALIRANJE


Nase cijevi su vrlo specifični proizvodi. Pouzdane su u radu, ali uz uslov da se, pored pravilnog izbora, i pravilno instaliraju.


Pravilno rukovanje

S obzirom na relativno tanke materijale od kojih su cijevi izrađene, nužno je da se pažljivo postupa sa cijevima kako se ne bi već prije upotrebe ostetile. Cijevi se u skladištu moraju držati u opruženom stanju ili savijene u kotur sa radijusom savijanja većim od minimalno dozvoljenog. Pri prenošenju, ne bi trebalo da se cijevi vuku po patosu ili preko oštrih ivica.

Pravilan izbor dužine
Pravilno izabrana dužina je veoma značajna. Prekratka cijev ne daje potrebnu savitljivost već se ponaša kao kruta cijev. Osim ovoga cijev se može relativno brzo oštetiti u blizini priključka. Preduga cijev ne samo što je nepotrebna investicija vec može biti uzrok brzog stradanja cijevi u radu. Pri odredivanju dužine koristite se nasim preporukama, a tamo gdje niste sigurni konsultujte se sa nama.

Dopustivi radijus savijanja se mora poštovati
Nepoštovanje dovodi do brzog propadanja cijevi. Takode se moraju poštovati upute koje se odnose na pritiske, temperature itd.

Naprezanje bez uvrtanja

Naše savitljive cijevi se smiju podvrgavati samo savijanjima. Torziona naprezanja se zbog toga moraju izbjegavati. Ovo je u najvećem broju slučajeva moguće ostvariti pogodnim instaliranjem cijevi. U slučaju pomjeranja u toku rada, neophodno je da se cijev montira tako da njena osa i pravac njenog pomjeranja budu u istoj ravni.

UPUTSTVO  ZA  MONTAŽU
Rukovanje i montaža

Vrsta i oblik montaže metalnih cijevi, određeni su u prvom redu od smjera, veličine i učestalosti pomaka. Zbog toga smo ovdje dali određene karakteristične primjere montaže. Kod montaže posebno je važno obratiti pažnju da se cijev postavi bez torzionih naprezanja, a isto tako da osa priključka i pomaka leže u istoj ravni.
Obavezno obratiti pažnju na:

 • montažu bez naprezanja               (primjer br.1)
 • bez torzionih zahtjeva                   (primjer br.2)

Primjer  1. Cijev pritegnuti bez zaokretanja. Kod okretnih navojnih priključaka, obavezno koristiti drugi ključ za kontriranje. Ukoliko nema pogodne površine za ključ, tada upotrebiti kliješta za cijev (Rohrzange).

                                         image002            image004
                                                   primer br. 1                               primer br. 2

Primjer br. 3.
Luk 180 stepeni dovoljno dugom neutralnom dužinom. Razmak između krajeva cijevi odrediti prema radijusu savijanja R. Pri izboru dužine cijevi ne smiju nastati nikakva pomjeranja priključaka. U slučaju potrebe da bi sačuvali priključke možemo na završetke pričvrstiti zaštitnu zavojnicu.
Kod holendera obavezno upotrebiti kontra ključ. Kod određivanja priključaka obavezno predvidjeti da na jednu stranu cijevi bude ugrađen okretni priključak.
Ne treba prekoračiti dopušteni radijus savijanja.
Minimalni radijus savijanja  u ovisnosti je o pritisku temperaturi i željenom broju ciklusa. Ove vrednosti date su za sve tipove fleksibilnih cijevi.        

                                image006      image008
                                                                         primer br. 3

Primjer br. 4
Primjenom čvrstog cijevnog luka, sprečava se nedopušteno savijanje neposredno iza priključne armature.

                                          image010             image012
                                                                   
     primer br. 4

Primjer br. 5
Smjer pomaka i cijevni luk leže u istoj ravni. Štetna torziona naprezanja time se sprečavaju.       

                                   image016                  image014
                                                                        primer br. 5

Primjer br. 6
Nije dopušteno nikakvo savijanje neposredno iza priključne armature, što se sprečava primjenom čvrstog cijevnog.
Cijev postaviti u slobodnom visećem luku tako da ne dolazi u dodir s podom ili drugim predmetima.

                              image020        image022
                                                                        primer br. 6

Vibracije primjer 7, 8.
Cijevi ugraditi slobodno od zaokretanja. Glavni smjer pomjeranja vibracija i luk cijevi moraju ležati u istoj ravni.
Time se sprečavaju štetna torziona dejstva.

                              image024               image026
                                                                          primer br. 7

Vrlo je važno kod vibracija pravilno montirati cijev.

               image028          image030
                                                                          primer br. 8

Primjer br. 9
Luk 90 ° izvesti s dopuštenim radijusom savijanja i dovoljnom neutralnom dužinom cijevi.
Presavijanje i rastezanje luka cijevi nije dopušteno.

                                image032                 image034
                                                                               primer br. 9

Primjer br. 10
Za preuzimanje dvo ili trodimenzionalnih vibracija, cijev treba ovako ugraditi.

                                image036                   image038
                                                                                primer br. 10

Primjer br. 11
Cijevi ugraditi normalno na smjer vibracija.

                                     image040                         image042
                                                                                 primer br. 11

Primjer br. 12
Za preuzimanje ugaonih pomjeranja cijev ugraditi s dovoljnom neutralnom dužinom. Obratiti pažnju na radijus savijanja.

                                image044 image046
                                                                                 primer br. 12

Primjer br. 13
Ugaono pomjeranje i luk cijevi moraju ležati u jednoj ravnini.
Time se sprečavaju štetna torziona naprezanja.

                                         image048 image050
                                                                                  primer br. 13

Primjer br. 14
Za preuzimanje toplotnih pomjeranja predvidjeti luk od 90° s dovoljnom ravnom dužinom kraka.
Luk cijevi i smjer moraju ležati u jednoj ravni.

image052
                                                                                   primer br. 14

Primjer br. 15
Lateralna montaža dopuštena je za preuzimanje samo manjih pomaka. Rastezanje ili skupljanje cijevi nije dopušteno.

                                 image054 image056
                                                                                    primer br. 15

Primjer br .16
Za preuzimanje većih pomjeranja cijev ugraditi kao luk od 90 stepeni. Lateralna montaža vise nije dozvoljena.

                                    image058
                                                                                      primer br. 16

Primjer br. 17
Ukoliko je nemoguće spriječiti mehaničke uslove (vučenje po podu) cijev se može zaštiti sa žičanom zaštitom ili sa zaštitnom cijevi preko postojeće.

                                                                             image060
                                                                                     primer br. 17

Primjer br. 18
Pri manuelnoj upotrebi cijevi zaštititi od nedopuštenog presavijanja upotrebom čvrstog cijevnog luka.

                                                                       image062
                                                                                       primer br. 18